REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

Reino Unido

Mayo Wynne Baxter LLP

Persoa de contacto: Carmen Calvo-Couto

Mayo Wynne Baxter
Century House
Londres
REINO UNIDO
EC3R 8EE

Envía un correo a:

Mayo Wynne Baxter LLP

Descrición do Bufete:

Idiomas: Español, Inglés, Galego, Portugués, Francés, Italiano, Holandés, Gujarati e Rumano.

Mayo Wynne Baxter é unha firma líder de avogados en Sussex, Reino Unido, especializada en tódolos aspectos do dereito mercantil e dereito privado, ademáis de ofrecer asesoramento xurídico adaptado ás necesidades do cliente en relación ós sectores industriais incluíndo turismo, medios de comunicación, construcción, seguros, tanto a clientes nacionais coma internacionais.

O noso equipo internacional asesora en numerosos casos de dereito corporativo asistindo a empresas que desexen entrar no mercado británico ou xa estean consolidadas neste país. Tamén asesoran en casos de propiedade e de conflictos internacionais, en particular relacionadas con España. O noso obxectivo é construir relacións duradeiras cos nosos clientes baseadas na confianza e a integridade, e entendemos que o seu caso e situación é única.

Áreas de actuación:

- Dereito mercantil e societario.

- Fusións, Adquisicións e ventas de empresas.

- Dereito das tecnoloxías, comunicacións y audiovisuais.

- Dereito da Propiedade Intelectual.

- Seguros e Reaseguros.

- Dereito Laboral.

- Dereito do Turismo.

- Dereito Internacional Privado.

- Dereito da propiedade inmobiliaria (residencial, comercial ou rustica).

- Recobro de débedas.

- Herdanzas e testamentos.

- Dereito de familia.