REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

O Salvador

PARADA JOSA & ASOCIADOS

Persoa de contacto: Ernesto Alfredo Parada Rivera, Socio.

San Salvador
República de El Salvador.

Envía un correo a:

PARADA JOSA & ASOCIADOS

Descrición do Bufete:

Idiomas: Inglés e Español.

O Bufete nace coa firme intención de ser un equipo de profesionais do dereito nas súas diferentes ramas que acompaña aos seus clientes, brindándolles unha asesoría personalizada. O Bufete Parada Josa y Asociados brinda servizos profesionais completos de forma rápida e oportuna. Son a mellor opción como avogados para os clientes que residen fora de El Salvador. Perfil dos socios e asociados principais: Socios Ernesto Alfredo Parada Rivera: Avogado e Notario Experiencia Alfredo é o socio fundador e ten unha vasta experiencia de máis de trinta anos exercendo a profesión no ámbito do dereito dende diferentes postos dentro da función pública como Xuíz e Rexistrador. Foi Asesor Legal dun grupo empresarial con múltiples negocios e empresas. Tamén destacou como Consultor Legal, avogado e notario no libre exercicio da profesión, brindando asesoría nas ramas civís, penais e procesuais. Dentro de outros cargos exercidos atópase o de Asesor Legal Externo do Instituto Salvadoreño do Seguros Social do 2004 a 2006. Nos últimos anos dedicouse a asesorar a diferentes clientes na área penal destacando como un dos mellores avogados dentro desta área do dereito. Exerce a docencia como Catedrático de Dereito Penal e Dereito Procesual Penal na Universidade Doctor José Matías Delgado. Foi tamén Decano da Facultade de Ciencias Xurídicas da UNSSA. Áreas de Práctica: Penal, Civil e Familia, no ámbito xudicial das tres ramas. María Antonieta Josa de Parada: Avogada Experiencia: María Antonieta exerceu como avogada e notario no libre exercicio da profesión, brindando asesoría na área penal e procesual penal. Pola súa inclinación e gusto pola rama penal en dereito, ostentou nos seus inicios cargos dentro da Fiscalía Xeral da República, desenvolvéndose como Xefa de Patrimonio da Fiscalía e tamén como Xefa da Unidade Xuvenil. Logrou ser elixida pola Asemblea Lexislativa de El Salvador como Presidenta do Consello Nacional da Xudicatura para o período 2016-2021, polo que actualmente atópase exercendo dita función, período no que estará fora do exercicio da profesión de avogada. Área de Práctica: Penal, Capacitación Xudicial e Docencia Universitaria. Guillermo Alexander Parada Gámez: Avogado e Notario Experiencia: Guillermo conta con experiencia como consultor legal, avogado e notario no libre exercicio da profesión, con especial énfase nas áreas procesual, constitucional, civil e mercantil. Ademais actualmente é Árbitro en exercicio para a resolución alterna de conflitos. Destaca ademais que foi membro da comisión que redactou e revisou o actual e vixente Código Procesual Civil e Mercantil de El Salvador. Xunto con anterior Guillermo foi capacitador de operadores xudiciais (xuíces, secretarios e colaboradores) na Corte Suprema de Xustiza sobre a implementación do novo Código Procesual Civil e Mercantil de El Salvador. Destacouse como docente universitario dentro da carreira de Licenciatura en Ciencias Xurídicas da Universidade Centroamericana José Simeón Cañas. Así mesmo contribuíu ao mundo do dereito cunha serie de publicacións académicas sendo unha das máis destacadas “El Proceso Común” publicado en 2016. Áreas de Práctica: Constitucional, Procesual, Civil e Mercantil, Arbitraxe, Docencia Universitaria. Asociados: Godofredo Rodríguez Parrales: Avogado e Notario Experiencia: Godofredo formouse no ámbito xudicial onde adquiriu coñecementos e experiencia na área penal e procesual penal, tempo durante o que foi autorizado pola Corte Suprema de Xustiza para exercer a avogacía e o notariado. Exerce a docencia na Universidade Panamericana de El Salvador nas materias de Dereito Penal e Dereito Procesual Penal. Áreas de Práctica: Penal, Familia e Civil Gilberto Alfonso Fajardo Cárcamo: Avogado e Notario. Experiencia: Gilberto é Máster en Dereito de Empresa e Avogado especializado en Propiedade Intelectual, área na que se desenvolveu 17 dezasete anos. A súa especialización en Propiedade Intelectual valeulle permanecer como avogado recomendado en directorios como Chamber & Partners, Lacca, Approved, LatinLawyers y otros. A súa experiencia abarca dende a asesoría en temas de rexistro de marcas como buscas, trámites post-rexistrais, até a tramitación de casos complexos de rexeitamento de marcas, recursos, oposicións e apelacións en sede administrativa. Na área xudicial, a súa experiencia tamén inclúe xuízos contencioso-administrativos e cancelacións ou nulidades de marcas, competencia desleal, e antipiratería. A súa experiencia tamén inclúe asesoría, tramitación e protección en materia de dereitos de autor, patentes e deseños industriais. Gilberto foi Xerente da División de Propiedade Intelectual dunha grande firma de avogados durante moitos anos, onde se especializou en todas as categorías de Propiedade Intelectual e onde acumulou toda a experiencia precisa para manexar clientes de primeira liña como grandes multinacionais e as súas carteiras de marcas. Gilberto é Notario de República e Árbitro en Dereito, nomeado pola Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Áreas de Práctica: Propiedade Intelectual, Civil e Mercantil. Carlos Dirceu Miranda Pérez Avogado Experiencia: Carlos comezou a súa formación profesional como Asesor Junior, Despacho Legal FJB, S.A., de C.V. onde se especializou no rexistro de marcas, así como en Due Diligence para as compras das, daquela, estatais compañías de telefónica e as distribuidoras de enerxía. Logo desta experiencia pasou a traballar en Unibanco de El Salvador, S.A. que cambiaría logo a Banco Americano, S.A. tendo ao seu cargo a Xefatura de Rexistros, dentro das súas funcións ademais estaba atender á Xunta Directiva, tamén durante este tempo se lle delegou asistir a importantes reunións coa Asociación Bancaria de El Salvador (ABANSA) para tocar temas referentes á Superintendencia do Sistema Financieiro. Despois desta etapa formou parte do Staff da Vicepresidencia da República do El Salvador, especificamente delegado a darlle seguimento ao Investimento Estranxeiro Directo. Posteriormente, pasou a formar parte da Xerencia de Proxectos da Compañía Eléctrica Cucumcavan, S.A. de C.V. (empresa xeneradora de enerxía) até que comezou o libre exercicio da profesión de avogado. Áreas de Práctica: Civil. Mercantil. Propiedade Intelectual. Banca e Finanzas. Enerxía e Laboral.

Áreas de actuación:

Asuntos de carácter penal

Dereito civil

Dereito mercantil

Dereito de familia

Propiedade intelectual

Banca e Finanzas

Dereito da enerxía

Dereito laboral

Arbitraxe

Contencioso administrativo

Procesos executivos

Executivos mercantís