REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

Moçambique

Carlos Martins & Associados, Sociedade de Advogados, Limitada (CM&A)

Persoa de contacto: Carlos Joaquim Nogueira Martins, Socio principal. Katia Jussub, Senior Lawyer.

Rua Estevão Ataíde, # 20 - 1 Andar
Bairro da Sommerschield
Maputo, Moçambique.

Envía un correo a:

Carlos Martins & Associados, Sociedade de Advogados, Limitada (CM&A)

Descrición do Bufete:

Idiomas: - Portugués e Inglés.

CM & A é un despacho de avogados independente, con sede en Maputo. Este despacho esfórzase por ofrecer traballo eficaz e de alta calidade, en todas as áreas, adoptando varias formas de abordar ou resolver os diferentes tipos de problemas ao asistir aos seus clientes.

Os avogados de CM & A están debidamente inscritos na “Ordem dos Advogados de Moçambique”, estando o despacho inscrito na “Câmara de Comércio de Moçambique-USA e Moçambique- Francia” así como no “Clube dos empresários Moçambique”.

Os estatutos da “Ordem dos Advogados de Moçambique” e as nosas obrigas de confidencialidade non permiten divulgar a identificación dos nosos clientes. Sen embargo, podemos afirmar que a nosa carteira de clientes inclúe ONGs (Organizacións non gobernamentais), así como empresas estranxeiras e nacionais, involucradas principalmente pero non exclusivamente nas áreas de agricultura, acuicultura, construción, enerxía, saúde, industria, seguridade e turismo.

En relación coa consultoría e a reforma lexislativa, a maioría dos nosos servizos préstanse a entidades públicas.

Áreas de actuación:

Comercial

- Empresas / asociacións / fundacións / Sucursais - Constitución, rexistro e licenzas.

- Fusións e adquisicións.

- Contrato de socios.

- Secretaría (preparar actas e libro de actas).

- Contratos comerciais (incluídos os contratos de sociedades anónimas).

- Transmisión de accións e venda de empresas.

- Disolución e Liquidación.

- Transaccións de Inmobles.

Investimento e Control de Cambios

- Solicitude ao Centro de Promoción de Investimentos e beneficios fiscais.

- Solicitude para ter o estatus de Zonas Francas Industriais.

- Solicitude para o Banco de Mozambique (subministros dos socios).

- Aprobación de empréstitos e remisión de fondos.

Dereito do Traballo e Migración

- Preparar os contratos de traballo.

- Preparar regramentos internos.

- Preparar procesos disciplinarios.

- Obtención de autorización de traballo e de residencia para estranxeiros.

- Ditame Xurídico na área laboral.

Consultoría e Reforma Legal

- Negociacións co Goberno.

- Presentación de propostas de nova lexislación.

Turismo e Terra

- Obter licenzas de turismo.

- Consultoría na lexislación de turismo.

- Concesións de uso e aproveitamento de Terra (DUAT).

Construción

- Licenzas para empresas que prestan servizos de construción civil e pública.

- Rexistro de técnicos / traballadores especializados ante o Ministerio de Obras Públicas.

Vivenda e Recursos Hídricos

- Solicitar os certificados de equivalencia.

Litixio

- Asistir aos clientes nos casos laborais, administrativos e civís (pre-xudicial e xudicial).

- Alfándegas e litixios fiscais / tributarios.

- Arbitraxe e Mediación.

Saúde e Beleza

- Constitución e Licenciamento de clínicas privadas.

- Asistencia en reclamacións e outros asuntos relacionados, en relación coas multas emitidas polo Departamento de Saúde.

Seguridade

- Asistencia na constitución e licenciamento de empresas que prestan servizos de seguridade privada.

Fiscal

- Asesoramento e consultoría da área fiscal, alfandegueira e de investimento.