REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

México

Villazon Consultores, S.C.

Persoa de contacto: Pilar Villazón

Abelardo L. Rodriguez 217-3,
Fraccionamiento Nueva Ensenada,
Ensenada, B.C. Mexico, 22880
MÉXICO

Envía un correo a:

Villazon Consultores, S.C.

Descrición do Bufete:

Idiomas: Español e Inglés.

Villazon Consultores, S.C., con sedes en México DF e Baja California, é un despacho legal corporativo, especializado en brindar asesoría a persoas físicas e morais, nacionais e estranxeiras, sobre aspectos legais para realizar negocios en México.

Somos un grupo institucional de avogados con especialidades xurídicas en diferentes ramas do Dereito. Cunha sólida preparación académica e profesional, sempre en constante actualización.

Empregando os nosos coñecementos, lealdade, honestidade, orde, experiencias, profesionalismo, compromiso, servizo, calidade, situados nun ámbito de negocios e traballando man a man cos nosos clientes, incorporamos o seu coñecemento sobre a súa organización e industria e xuntos conseguimos un mesmo obxectivo, logrando resultados moi satisfactorios.

O traballo divídese en diferentes áreas, de acordo coas especialidades de cada un dos seus membros; as cales compleméntanse e interrelacionan estreitamente entre si.

En áreas ou industrias fóra da experiencia específica do Despacho, contamos co respaldo dunha rede de especialistas afiliados, asociados ou asesores para axudar a satisfacer as necesidades do Cliente.

Estes especialistas poden traballar independentemente ou como unha extensión do noso equipo de traballo, dependendo das necesidades e a tarefa a realizar. Con todo, en todos os casos, o noso obxectivo é maximizar o valor e a rendibilidade a favor do cliente.

Contamos con colaboradores en Estados Unidos de América (Texas e California) e Venezuela.

Áreas de actuación:

- Dereito corporativo.

- Consultoría.

- Asociacións estratéxicas e conversións.

- Migración.

- Investimentos.

- Procesos de licitación e contratación co goberno.

- Transaccións sobre bens inmobles.

- Contratos e convenios civís, mercantís e financeiros.

- Patrocinio de litixios.

- Arbitraxe comercial.

- Fusións, escisións e adquisicións.

- Constitución de subsidiarias estranxeiras, sucursais, establecementos, oficinas de representación e empresas.

- Auditorías legais.