REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

Grecia

NOMOS LAW FIRM

Persoa de contacto: Μaria Vastaroucha

Valaoritou 1
546 26 Thessaloniki
Grecia

Envía un correo a:

NOMOS LAW FIRM

Descrición do Bufete:

Idiomas: Grego, español, inglés, alemán.

O Despacho de abogados NOMOS foi fundado en 1965 en Salónica e é un dos máis pretixosos bufetes de Grecia.

Está especializado, principalmente, en asuntos relacionados co mundo empresarial, posto que a maior parte dos clientes son medianas y grandes empresas do sector industrial, do sector servicios e do comercio. Asimismo, traballan como asesores legales de asociación e entidades xurídicas de dereito público, que representan a comunidade empresarial.

Alén de clientes gregos, NOMOS responde eficazmente tamén as necesidades de seus clientes extranxeiros, posto que dispón de avogados que remataron seus estudos no estranxeiro e falan varios idiomas.

NOMOS mantén una rede organizada de avogados, notarios e oficiais de xulgados en todo o país, de modo que pode ofertar un apoio integral os seus clientes, afrontar de modo conxunto todos seus problemas y satisfacer súas necesidades.

Por último, a calidade de os servizos do despacho foi certificada segundo a norma ISO 9001: 2015 pola Entidade Acreditadora Internacional TÜV HELLAS (TÜV NORD).

¿Por qué elexir NOMOS?

Conta con un equipo de avogados con experiencia que se especialicen en diversas áreas do dereito é fundamental para evitar problemas legais.

Estas son as principais razóns polas que elexir o equipo de NOMOS:

• Especialistas con máis de 20 años de experiencia

• Son un equipo multilingüe, con fluidez en idiomas como o español, o inglés e o alemán

• Teñen a sua sede en Tesalónica, a segunda cidade máis importante de Grecia

Áreas de actuación:

Dereito de Sociedades

● Constitución de sociedades

Filiais

Sucursales

● Estatutos

● Cambio de titularidade de valores

● Análisis legal (Due diligence)

● Acordos entre socios

● Reorganización de sociedades, fusións, spin offs.

● Asuntos de gobernanza societaria

● Asesoría legal dos socios

● Disolución e liquidación de sociedades

● Fiscalidade de sociedades

Proxectos de inversión e inmobles:

● Dereito real

● Compraventa

● Adquisición de inmobles por extranxeiros (GOLDEN VISA)

Permisos de residencia:

● Permiso de residencia de 5+5 anos

● Adquisicións de inmobles por extranxeros

● Poderes

● Constitucións de sociedades

● Obtención do Número de Identificación Fiscal

Dereito Contractual:

● Contratos de distribución

● Contratos de franquicia

● Contratos de arrendamento a longo prazo

● Contratos inmobiliarios

● Contratos de mutuo

Cobro de compromisos de pago:

● Declaracións extrajudiciais de reclamación e denuncias

● Órdenes de pago

● Procedementos de execución forzada

● Cobro transfronterizo de obligacións

● Proceso monitorio europeo

● Proceso europeo de escasa cuantía

● Orden europea de retencións de cuentas

● Reconocimiento e execución de sentencias judiciais e arbitrais internacionais

Dereito laboral:

● Contratos laborais

● Despidos colectivos

● Convenios colectivos

● Rescisión - disolución de contratos

● Cambio de titularidade de sociedades e relacions laborais

● Novas formas de emprego

Dereito de propiedad intelectual

● Dereito xeral de propiedad intelectual

● Dereito de marcas rexistradas

● Dereito de patentes

Lexislación de reproducción médicamente asistida

● Marternidade subrogada

● Fecundación in vitro

● Fecundación in vitro post mortem

● Poderes notariais sobre asuntos da saude

Outros ámbitos de práctica legal

● Constitución de delegacións de ONG extranxeiras

● Proceso de resolución de conflictos alternativo (ADR & ODR)

● RGPD – Datos persoais