REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

Colombia

Nieto Abogados

Persoa de contacto: Luis Eduardo Nieto

Calle 72 No. 5-83, Piso 2
Bogotá
Colombia

Envía un correo a:

Nieto Abogados

Descrición do Bufete:

Idiomas: Español e Inglés.

Neto & Chalela Avogados é unha firma radicada en Colombia, na súa capital, Bogotá. Está organizada e estruturada para prestar servizos xurídicos especializados en todo o país a clientes nacionais e internacionais, en calquera tema relacionado con dereito comercial e societario, contratación, infraestrutura, operacións financeiras e bolsistas, servizos públicos, fusións e adquisicións, impostos e litixios.

O noso permanente propósito é ofrecer asesoría encamiñada a satisfacer os intereses dos nosos clientes con calidade, creatividade e solidez xurídica.

A nosa práctica está orientada cara á materialización dos intereses dos nosos clientes a través da creación de esquemas xurídicos seguros, efectivos e áxiles.

O Despacho participou en importantes operacións corporativas especialmente no ámbito financeiro internacional. É asesor legal de Colombia Telecomunicacións S.A. ESP para a estruturación xurídica, asesoramento, seguimento e acompañamento durante os procesos de selección, de proxectos especiais de telecomunicacións, tecnoloxía e informática. Destaca especialmente a elaboración de documentos e acompañamento na negociación e execución do Proxecto de Fortalecemento, mediante o cal se seleccionou a Telefónica Internacional como socio estratéxico (negocio por un valor total estimado de 3.5 billóns de dólares).

Tamén somos avogados de GMP Securities, intervindo, entre outras nunha operación na súa calidade de underwritters a efectos da emisión nos mercados internacionais de USD $115,000,000 en bonos garantidos.

Asimesmo, asesoramos xuridicamente a grandes empresas ou entidades como a Empresa Colombiana de Gas / Ecogás, Transtel S.A., PETROCOLOMBIA S.A., Cablevisión EU ou a Comisión Nacional de Televisión / CNTV.

Áreas de actuación:

- Dereito comercial e corporativo.

- Fusións e Adquisicións.

- Proxectos de Infraestrutura.

- Mercado de capitais e Financiamento.

- Licitacións e contratos administrativos.

- Dereito regulatorio.

- Litixios e Arbitraxe.