REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

Arxentina

Pratesi & Asoc., Estudio Jurídico y Notarial

Persoa de contacto: Juan Carlos Pratesi / Miguel Ángel Díaz

Avenida Córdoba, 1345, piso 11º
C1055AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires
REPÚBLICA ARGENTINA

Envía un correo a:

Pratesi & Asoc., Estudio Jurídico y Notarial

Descrición do Bufete:

Idiomas: Español, Inglés e Italiano.

Establecido fai xa medio século (1958) Pratesi & Asoc. é unha firma xurídica moderna e dinámica enfocada cara á prestación de servizos personalizados e de excelencia.

Actuamos principalmente no campo do dereito corporativo (empresas e sociedades), institucional (entes civís e relixiosos, fundacións e outras institucións), persoal e familiar, nas súas diversas manifestacións e necesidades extraxudiciais e xudiciais. Os nosos clientes son en xeral empresarios e empresas pequenos e medianos (PEME).

Propomos aos nosos clientes asesoramento legal preventivo, principalmente no ámbito da empresa. O noso obxectivo é axudarlles a prosperar nos seus negocios, na aplicación dos seus plans estratéxicos coa maior eficacia posible e nas súas actividades cun mínimo de risco, evitando conflitos. Dado o caso, a obter solucións negociadas e en última instancia pronunciamientos xudiciais rápidos, equitativos e ao menor custo ou sacrificio.

Adoptamos como método de traballo a atención permanente e personalizada das necesidades dos nosos clientes e a profundización técnica e académica especializada, organizando a acción interdisciplinaria con consultores e outros estudos de recoñecido prestixio respecto de temas específicos, estendendo da mesma xeito a nosa acción ao interior da República Arxentina e ao estranxeiro, organizando e coordinando o labor propio coa de correspondentes nas principais cidades do país e a rexión.

Participamos activamente no asesoramento, organización e xestión de negociacións inmobiliarias e urbanizacións modernas, incluíndo os aspectos notariais e rexistrais. Contamos entre os nosos clientes a firmas desenvolvedoras e construtoras, investidores institucionais e particulares e novos centros urbanos.

Inevitablemente actuamos tamén permanentemente ante o foro local e entes arbitrais ou de mediación, nas áreas da nosa práctica profesional.

A dirección do Estudo exércea o avogado Juan Carlos Pratesi, con prolongada actuación profesional, así como na docencia universitaria (Universidades de Bos Aires, Católica Arxentina e do Salvador) e no institucional no Colexio Público de Avogados da Capital Federal, do que durante os últimos vinte anos foi, entre outros cargos, Secretario Xeral, e Presidente do Tribunal de Disciplina.

Áreas de actuación:

- Dereito corporativo e de empresas.

- Organización empresaria.

- Negociacións e contratacións, nacionais e internacionais.

- Asuntos laborais de empresa.

- Dereito constitucional, administrativo e tributario.

- Dereito notarial e rexistral, inmobiliario e xeral.

- Emprendementos inmobiliarios, urbanizacións especiais.

- Dereito civil, asuntos de familia en xeral e sucesorios; danos e prexuízos.

- Conflitos de dereitos ou de intereses.

- Asesoramentos e counselling.

- Mediacións e arbitraxes.

- Xestións extraxudiciais, prexudiciais e xudiciais.