REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

Suiza

Isabel Von Fliedner

Persoa de contacto: Isabel Von Fliedner

Rue de la Fontenette, 23
CH 1227 Carouge
SUIZA

Envía un correo a:

Isabel Von Fliedner

Descrición do Bufete:

Idiomas: Alemán, Francés, Español, Inglés e Portugués.

Isabel Von FIiedner desenvolveu o seu labor como xurista e avogada desde 1988, especialmente nas áreas de dereito empresarial e fiscal internacional. Desde 1990 ata 2006 foi asociada independente do prestixioso despacho suízo Budin & Partners. Actualmente atópase asociada a un dos tres despachos máis grandes daquel país, Python & Peter, con sedes en diversas cidades de Suíza, en Bruxelas e en Tokio.

Von Fliedner é membro, entre outras, das seguintes entidades: Asociación de Avogados de Negocios de Xenebra, Federación Suíza de Avogados, Asociación de Arbitraxe suíza, Asociación Fiscal Internacional e da comisión de litixios da Union Internationale deas Avocats (UIA).

Dentro das súas últimas publicacións destacan as seguintes:

Défense contre des prétentions en dommages intérêts de nombreux plaignants intervenant dans des procédures pénales financières en Europe, in : Gestion du Contentieux de Masse dans toutes les juridictions: Ponencia en el 50º congreso de la UIA en 2006.

Setting Up a Branch in Switzerland, Mondaq 2006.

Obtaining Evidence in International Civil Matters, Mondaq 2006.

Doing Business in Switzerland: Choice of Legal and Economic Aspects of establishing a Business Venture in Switzerland, 2003.

Áreas de actuación:

- Litixios comerciais internacionais.

- Dereito empresarial.

- Procedementos penais internacionais.

- Dereito comercial internacional.

- Quebras e procedementos concursais.

- Procedementos xudiciais e arbitrais.

- Dereito fiscal suízo.

- Fiscalidade internacional.

- Dereito administrativo.