REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

Bélxica

Popa-Tudoran

Persoa de contacto: Elena Popa-Tudoran

Drève du Sénéchal, 19
B-1180 Bruxelles
BÉLGICA

Envía un correo a:

Popa-Tudoran

Descrición do Bufete:

Idiomas: Inglés, Francés, Español, Rumano, Holandés, Italiano e Portugués.

Desde o seu establecemento, o despacho Popa-Tudoran centrouse na atención persoal ao cliente; Ao principio o despacho desenvolveu a súa actividade como Bufete xeneralista, aínda que, co paso do tempo orientouse cara ao dereito das empresas de tamaño pequeno e mediano, das asociacións belgas e internacionais sen fin lucrativo, das transaccións e da propiedade inmobiliaria, especialmente na súa dimensión internacional;

O Bufete ten unha experiencia substancial na asistencia xurídica (asesoría e preito) tanto en Bélxica, en Rumania e en España, como noutros países.

Así mesmo, concluíndo varios acordos de cooperación con bufetes independentes en Bélxica, en Rumania e outros estados, o bufete pode asistir aos seus clientes en practicamente todas as áreas do dereito empresarial, civil e internacional.

Áreas de actuación:

- Contratos internacionais.

- Dereito europeo.

- Dereito internacional privado.

- Dereito corporativo.

- Dereito comercial.

- Fusións e adquisicións de sociedades.

- Dereito da propiedade inmobiliaria.

- Investimentos internacionais.

- Dereito civil (responsabilidade, contratos, familia).

- Inmigración de forzas de traballo.

- Procedementos xudiciais ante Tribunais.