REDE

IURISGAL I.N.O.L.F.

Sabemos que atopar un avogado de confianza noutro país é unha tarefa complicada, que require un gran investimento de tempo. Soamente os despachos de avogados pequenos e medianos coñecen perfectamente o seu mercado local e son capaces de adaptarse ás necesidades que demandan as empresas estranxeiras. A Rede permite obter de forma rápida unha resposta a un problema xurídico noutro país a través do Bufete do seu lugar de residencia.

ALEMAÑA

Gülpen & Garay

Persoa de contacto: Catalina Garay y Chamizo, socia fundadora

Gülpen & Garay, Berlin
Hohenzollerndamm 123
14199 Berlin
Deutschland - Alemania

Envía un correo a:

Gülpen & Garay

Descrición do Bufete:

Idiomas: Inglés, español, alemán, francés, italiano

Gülpen & Garay (G&G), fundado no ano 2000, é o primeiro bufete alemán-español establecido en Berlín composto por Rechtsanwälte, Fachanwälte e avogados, ofrecendo asesoramento xurídico para a vida diaria, con especial énfase no ámbito empresarial e o dereito de tráfico. Con despachos tanto en Potsdam e Berlín (Alemaña) como en Bilbao (España) este bufete asesora e defende aos seus clientes de maneira transfronteiriza en Alemaña e en España.

Especializado entre outros ámbitos, en materia mercantil, o despacho oferta consulta de alta calidade xurídico-económica para a fundación e asistencia de empresas, incluíndo transaccións financieiras e desenvolvemento de estratexias para a disposición de empresas. Para elo, conta con avogados especialistas en dereito mercantil e en particular, coa avogada/Rechtsanwältin Catalina Garay y Chamizo, Presidenta da Asociación de Avogados Alemáns en España (Deutscher Anwaltverein Spanien (DAV)) dende 2010. Esta asociación, fundada en 1871 e por elo anterior ao establecemento dos Colexios de Avogados de Alemaña, permite á avogada/Rechtsanwältin Catalina Garay y Chamizo estar en contacto cos membros da Asociación de Avogados Alemanáns de toda Europa, resaltando a súa capacidade de cooperación transfronteiriza. Ademais, no que atende ao ámbito do dereito de tráfico, G&G conta cunha extensa experiencia na materia, sendo o Rechtsanwalt Marcus Gülpen Fachanwalt en dereito de tráfico e Syndikusanwalt (avogado de empresa) do ADAC, capaz de asesorar tanto a seguros coma a persoas privadas involucradas en accidentes de tráfico e as súas consecuencias accesorias. A experiencia xurídica dos avogados de G&G exténdese tamén á consulta de compañías noutros campos, como entidades de telecomunicacións e infraestruturas ou entidades inmobiliarias, dixitais ou artísticas. Entre algunhas destas compañías atópanse Telefónica, Bahnbau Gruppe, Tinsa, PSJM, Webtrekk, HypZert, NSW, VDO e DGT, entre outras, cuxos nomes son mencionados coa súa explícita autorización. Así mesmo, ao contar con avogados especializados en asuntos europeos transfronteirizos, G&G ofrece un asesoramento xurídico sólido á diferentes organizacións transnacionais. Por un lado a institucións dos estados como embaixadas de diferentes países en Berlín, contando coa Embaixada de España en Alemaña, entre outras. Por outro banda, a organizacións como o Consello Xeral da Avogacía Española, o Instituto Español de Comercio Exterior, o Instituto Cervantes e a Cámara Oficial Española de Comercio en Alemaña, só por nomear algunhas delas, coa súa anticipada autorización. G&G aconsella a estas tanto no ámbito xurídico como en materias de desenvolvemento e cooperación. Porén, este bufete non se limita a asesorar a grandes empresas ou organizacións, senón que á súa vez asesora solidamente a persoas privadas. En G&G pode consultar a expertos en dereito de familia, dereito de sucesións e dereito laboral. O nosos avogados axudan aos clientes a protexer os seus dereitos en causas financieiras, testamentarias ou de planificación do patrimonio, mostrando especial interese e dedicación en cada caso, para evitar litixios e con elo ofrecerlles o mellor resultado. En 2018 G&G abrirá unha notaría dirixida polo señor Rechtsanwalt Olaf Herzog.

Áreas de actuación:

- Dereito Sucesorio.

- Doazóns.

- Dereito de Familia.

- Dereito Contractual.

- Dereito de Suelo.

- Dereito Administrativo.

- Dereito Escolar.

- Dereito de construción.

- Dereito Industrial e Dereito para a actividade restauradora.

- Dereito Laboral.

- Dereito Fiscal.

- Procedemento xudiciais e ante Tribunais alemáns.

- Asesoría inversionistas Alemaña-Latinoamérica (México).